De gemeente heeft het besluit inmiddels meegedeeld aan bewoners van de Stationsweg. Directe aanwonenden zijn blij met het besluit van het college, al zal de uitvoering voor Willem Pater te laat komen. Hij staat op het punt te verhuizen van de Stationsweg naar elders in Barneveld. ,,De geluidsoverlast van de drempels waren hierin niet doorslaggevend, maar ik ben er wel wat actiever door gaan zoe...