Dat pleidooi hield Barnevelder Henrie van Beusekom woensdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving, waarbij hij zich direct ook beschikbaar stelde om daar de kar voor te trekken, in goed overleg met de verenigingen en de gemeente. ,,Zo’n stichting kan, op professionele wijze, het ‘smeermiddel’ zijn waarmee we op creatieve wijze en vooral samen na kunnen denken over repres...