Optisport beheert onder meer de Veluwehal, zwembad De Heuvelrand in Voorthuizen en dertien binnensportaccommodaties. Ondanks dat er tijdens de coronacrisis niet in de sporthallen mocht worden gesport, werd de clubs gevraagd wel huur door te betalen. Vorige maand vroeg de CDA-fractie het college van b. en w. in gesprek te gaan met Optisport om te bezien of het bedrijf verenigingen, eventueel met terugwerkende kracht, tegemoet kan komen in de huurlasten. ,,Optisport kan in de eigen organisatie maatregelen treffen of gebruik maken van landelijke financiële regelingen", stelde fractievoorzitter Daan de Vries in schriftelijke vragen.

De gemeente is hierover inderdaad met het bedrijf in gesprek, antwoorden burgemeester en wethouders nu. ,,Optisport vraagt sportverenigingen om de huur te blijven voldoen, omdat ook zij anders in problemen raken door het coronavirus", stelt het college. ,,Ook de sportverenigingen hebben hun leden gevraagd zoveel als mogelijk de contributie door te betalen." Het college gaat de financiële gevolgen voor de verschillende sportverenigingen nu in kaart brengen en zoekt uit hoe zij gecompenseerd kunnen worden. De gemeente onderzoekt ook de huurkosten van verenigingen die bij een andere beheerder huren dan Optisport. Bij een eventuele compensatie wordt in ieder geval het steunpakket van de rijksoverheid aangewend, aldus het college. 

Het coronavirus bracht Optisport in moeilijkheden, ook met betrekking tot de zwembaden die het bedrijf beheert. De twee binnenbaden, de Veluwehal en De Heuvelrand, mochten in mei het eerst open, na twee maanden dicht te zijn geweest. Voor die twee baden was Optisport toen vrijwel volledig in bedrijf, qua personeel, om er de RIVM-richtlijnen te kunnen handhaven. Het Oosterbosbad in Barneveld en de binnensportaccommodaties waren toen nog dicht. Lang was onzeker of het Oosterbosbad deze zomer überhaupt open zou gaan. Uiteindelijk lukte dit wel. Sinds zaterdag 20 juni zijn zwemmers er weer welkom.