Optisport beheert onder meer de Veluwehal, zwembad De Heuvelrand in Voorthuizen en dertien binnensportaccommodaties. Ondanks dat er tijdens de coronacrisis niet in de sporthallen mocht worden gesport, werd de clubs gevraagd wel huur door te betalen. Vorige maand vroeg de CDA-fractie het college van b. en w. in gesprek te gaan met Optisport om te bezien of het bedrijf verenigingen, eventueel met...