De agrariër wil kleinschalig kamperen bij de boer opstarten, als nevenactiviteit op zijn bedrijf. De gemeente Barneveld heeft een ontheffing verleend op het bestemmingsplan en wil voor tien jaar een vergunning verstrekken. De buurtbewoners vrezen schade aan flora en fauna, geluidshinder, drukte en verkeersonveiligheid op de smalle toegangsweg. Ze hebben bezwaar aangetekend bij de gemeente, maar...