Het burgerinitiatief verzet zich tegen de fusie. Via de Wet Openbaarheid van Bestuur vroegen de leden de gemeente Barneveld om documenten te openbaren die hiermee betrekking hebben. Barneveld gaf hier gehoor aan, maar veel stukken bleven niet-openbaar. De groepering valt met name over de weigering om verslagen van specifieke niet-openbare presidium- en raadsbijeenkomsten te openbaren.