Met de miljoenen uit het zogenoemde Jeugdpakket wil het kabinet gemeenten stimuleren om samen met jongeren, lokale organisaties en de evenementensector - coronaproof - kleinschalige evenementen te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding. De coronamaatregelen moeten zo worden ingericht dat het gewone leven van de jongeren zoveel mogelijk door kan ga...