Het gaat hierbij om een te kiezen strategie van de acht gezamenlijke gemeenten in de Regio Foodvalley voor het opwekken van voldoende duurzame energie in de komende jaren én het besparen van energie. De RES richt zich op de periode tot 2030. Het uiteindelijke doel is om in 2050 energieneutraal te zijn.