De jaarlijks in leerlingenaantal groeiende Antoniusschool zoekt al langere tijd naar extra lesruimte. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal leerlingen ongeveer verdubbeld, naar nu rond de 175 kinderen. Eerdere plannen voor nieuwbouw bovenop een bestaand deel van de school ketsten echter af, zowel vanwege hoge kosten als vanwege regels voor bescherming van de monumentale waarde van het hoo...