Een ‘open hartoperatie’ noemde bestuurder René Minderhoud van het JFC het bouwproject eerder in deze krant. Vooral omdat, terwijl een flink stuk van de school onder handen genomen wordt, de lessen in andere delen van de school gewoon doorgaan. ,,Dat vergt een goede planning en samenwerking met de bouwers, maar vooralsnog gaat dat heel goed’’, zegt Minderhoud. ,,In de vakantieperiodes is al heel...