,,Als leerling kreeg ze les in de 'oude' Fraanjeschool, die toen nog aan de Nairacstraat stond. Het grootste deel van haar lesgevende carrière vond plaats in het gebouw aan de Lijsterstraat met het laatste half jaar de werkzaamheden in het nieuwe gebouw aan de Churchillstraat’’, vertelt Gijs Nieuwenhuis, directeur-bestuurder van Ds. J. Fraanjeschool De Vesting aan de Churchillstraat in Barneveld. 

Flipse gaf in het laatste jaar les aan groep 6, maar ze heeft in haar werkzame leven onderwijs gegeven aan leerlingen van alle groepen, behalve aan de kleuters en leerlingen van groep 8. Ze woont in Barneveld, is ongetrouwd en heeft geen kinderen. Nieuwenhuis, terugblikkend: ,,Jarenlang heeft ze met grote inzet haar werk mogen doen”. ,,Op die periode kijk ik met blijdschap en dankbaarheid terug’’, merkt Flipse zelf op.