Met name de laatste groepering is de afgelopen periode zeer actief. Deze is het laatst opgericht van de vier, en verzet zich specifiek tegen turbines die mogelijk in het huidige gemeentelijk zoekgebied Harselaar zullen verrijzen. De gemeente Barneveld stelt momenteel een Structuurvisie Windenergie op, naar aanleiding van een gemeentelijke zoektocht naar de beste locatie voor windturbines in de ...