De Veluwe is ingedeeld in gebieden waar intensief of matig intensief gerecreëerd kan worden en in terreinen die gedurende het jaar (deels) worden afgesloten om de natuur de kans te geven te herstellen. De provincie heeft het gebied direct rondom Kootwijk voorlopig ingedeeld in de categorie ‘matig intensief medegebruik’. Dit houdt in dat dergelijke gebieden als ‘h...