Gelderse kalverhouders konden tot uiterlijk dinsdagnacht hun aanvraag om hun bedrijf te beëindigen indienen in Arnhem. De opkoopregeling is voor de provincie een middel om, naast inzet op innovatie in de sector, de uitstoot van CO2 in de omgeving van natuurgebieden terug te dringen. Dat laatste is niet alleen belangrijk voor natuurherstel, maar ook om ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen ...