Het gaat om het met enige regelmaat, in voor- en najaar, storten van groenafval door Florijn Aanneming en Groenvoorziening uit Woudenberg. Volgens meerdere omwonenden gaat het om het zogenaamd groenafval. ,,Maar het is in werkelijkheid ernstig vervuilde grond, met resten van plastics, piepschuim, bakstenen en metaal. Dat wordt vervolgens over het land verspreid, ondergeploegd en met mais ingeza...