Broedden er in de jaren zeventig een half miljoen huiszwaluwpaartjes in Nederland, nu zijn er misschien nog 80.000 over. Voor dat drama zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen: het aantal insecten is drastisch afgenomen en nestbouw wordt moeilijk, in elk geval op de zandgronden.