Dat meldt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders, naar aanleiding van vragen van de fractie van de ChristenUnie over een paddenoversteek bij Kootwijk, die volgens deze fractie dringend aan onderhoud toe is. Raadslid Jaap van den Top wil weten of deze paddenoversteek aan de Heetweg, in de buurt van 't Loofles, binnenkort wordt opgeknapt. De oversteek zou zijn vernield door wilde zwijnen, en er zou sprake zijn van achterstallig onderhoud. Wijkplatform Kootwijk Vooruit heeft dit eerder ook al aangekaart.

Volgens de gemeente is de afdeling beheer openbare ruimte op de hoogte van de slechte staat waarin deze faunapassage verkeert. ,,We hebben ook zéker de intentie om de passage op te knappen. Bij de aanleg ervan is echter destijds geen rekening gehouden met beheerkosten, dus daar is nu een budget voor nodig.'' Om dat breder op te pakken, houdt de gemeente de komende tijd alle faunavoorzieningen tegen het licht om te bekijken wat er aan beheer en onderhoud nodig is en hoeveel dat gaat kosten. De gemeente komt hiervoor op een later moment met een voorstel hoe dit structureel te organiseren.

De paddenoversteek ligt aan het begin van de Heetweg richting Kootwijk. Deze moet voorkomen dat de padden op hun tocht naar het water worden doodgereden Of de oversteek momenteel gebruikt wordt door padden, is niet bekend. Natuurvereniging IVN hield dat aanvankelijk in de gaten toen de padden nog handmatig werden overgezet zodra ze in een emmer terechtkwamen. Later werden er tunnels in het wegdek aangebracht. Sindsdien is net meer duidelijk hoeveel padden er oversteken. ,,Daarom zijn nu geen gegevens bekend. We kijken momenteel hoe we in de toekomst kunnen blijven monitoren'', aldus het college.