Het is zijn op-een-na-laatste dag als diender, als Wilbrink de trap van het Hulpverleningscentrum in Barneveld afdaalt om de interviewer hartelijk te begroeten.