Daarmee is een plan om te snijden in trainingsbudget voor deze hulpverleners in ieder geval voor komend jaar van de baan. Het college had in de meerjarenbegroting voor de komende vier jaar voorgesteld de budgetten te verlagen, waardoor een eigen bijdrage van maatschappelijke partners nodig zou zijn. Volgens de indieners van het wijzigingsvoorstel is dat geen goed idee, juist nu er in ...