Dat blijkt uit de hoofdlijnennotitie, die het Barneveldse college van burgemeester en wethouders binnenkort bespreekt met de Barneveldse gemeenteraad. Niet alleen nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen vragen om ruimte, maar ook de infrastructuur daaromheen. Binnen het scenario ‘groei voortzetten’ is er tot 2040 in totaal 450 hectare extra nodig voor woningen en bedrijven. Binnen het scenario ...