Dat meldt de gemeente Barneveld, één van de betrokken partijen. Samen met het wijkplatform, Welzijn Barneveld, Stichting Bronveld, CJG Barneveld, Woningstichting Barneveld, Elan en Stimenz zetten alle betrokkenen zich de komende periode in voor verbetering van de wijk onder de noemer ‘Samen voor Oldenbarneveld.’ Woensdag 10 maart ondertekenen ze hiertoe een convenant, met daarin een duidelijke ...