Aan het woord is Gert-Jan Brouwer, melkveehouder uit Stroe, één van de initiatiefnemers van deze spontane actie. ,,Actie wil ik het eigenlijk niet noemen, want dan denkt iedereen meteen aan lange files op de snelwegen door blokkerende trekkers’’, zegt Brouwer. ,,Nee, we willen juist op Kerstavond iets moois afleveren, op een publieksvriendelijke manier.’’