Dat bleek woensdagavond tijdens de raadsvergadering. Waar het kan, wordt het licht gedimd na de spits en mogelijk kan op sommige plekken in de gemeente het licht ‘s nachts uit. Op de fractie van de VVD na konden alle partijen instemmen met het nieuwe verlichtingsplan, al plaatste oppositiepartij Lokaal Belang wel een kanttekening bij het verwijderen van verlichting in het buitengebied of langs ...