Ongeveer de helft van alle Barnevelders doet aan sport, iets minder dan het landelijk gemiddelde. Ook het aantal Barnevelders dat lid is van een sportvereniging (22 procent) ligt iets lager dan gemiddeld (25,3 procent landelijk). Die cijfers moeten omhoog, vinden sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en gemeente Barneveld. In een tijd dat minder mensen zich binden aan één sport, de c...