De Bijbel roept ons op tot gebed voor koningen en presidenten: ‘Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt… Bid voor koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.’ (2 Timoteüs 2: 1-2)