De raad wil graag open gesprekken voeren binnen vijf verschillende maatschappelijke thema’s: sport en cultuur, onderwijs, zorg en welzijn, jongeren en ondernemers. Ieder thema wordt persoonlijk ingeleid door een vertegenwoordiger uit de doelgroep. Politiek voeren is tijdens deze speciale avond dus niet de bedoeling.