Bemoeizorg trekt al jaren aan de bel voor een duidelijker beleid bij de gemeente om goed onderdak te bieden aan thuislozen: mensen die om uiteenlopende redenen geen vaste of stabiele thuissituatie hebben, bijvoorbeeld door echtscheiding of doordat volwassen kinderen noodgedwongen nog bij hun ouders moeten blijven wonen. Volgens de stichting zijn er meer concrete projecten met kleine wooneenhede...