Vanuit de lucht zijn de contouren van het nieuwe gebouw al duidelijk te zien. Het bouwbord werd eind augustus al geplaatst, maar voor de start van de ontwikkeling moest nog gewacht worden op groen licht van de gemeente Barneveld. Recent werd bekend dat de benodigde omgevingsvergunning voor dit plan is verleend, waarna de voorbereidende graafwerkzaamheden konden starten. Op de locatie waar de ni...