De partij stelde de collega-fracties onlangs voor de derde keer voor om het politiek gevoelige onderwerp te agenderen voor een vergadering. Dit gebeurde eerder in mei en in juli, toen de fractie brieven van lokale actiecomités tegen windenergie en een Raad van State-uitspraak over windturbines met de raad doorspreken. Een meerderheid in de agendacommissie meende echter dat behandeling te vroeg ...