Het JFC wijkt voor de examens deels uit naar de Oosterboshal, aan de andere kant van de Wethouder Rebellaan. ,,Dit in verband met de renovatie en de verbouw”, legt bestuurder René Minderhoud uit. ,,Je wilt niet dat ze daar geluidsoverlast van ervaren. Op zich is het bekend terrein: we doen daar wel vaker examens.”