Barneveld vult nu, samen met de zeven andere gemeenten in de regio Foodvalley, de verplichte nieuwe landelijke Wet Inburgering in, die vanaf volgend jaar van kracht gaat. Vanaf dat moment zijn gemeenten aan zet om op dit vlak de regie te voeren, in samenwerking met maatschappelijke partners. Barneveld kiest ervoor dit in regioverband trajecten op te zetten, ook omdat een gezamenlijke inkoop sch...