,,We gaan ervan uit dat het evenement tegen die tijd weer is toegestaan’’, licht bestuurslid Teus Verbree toe. ,,De onzekere situatie over het verloop van de situatie rond corona, het feit dat tegen die tijd nog niet iedereen volledig is ingeënt en de onzekerheid over wat er tegen die tijd wel en niet mag en kan, en de enorme druk die deze situatie op onze lokale bedrijven legt, hebben ons tot ...