PREMIUM ARTIKEL

Barneveld komt met woonzorgvisie 2026: woningen voor bijzondere doelgroepen

Wonen
Foto: ANP
26 mei 2023, 12:20
In de nieuwe woonzorgvisie is aandacht voor huisvesting van verschillende doelgroepen, waaronder studenten.
In de nieuwe woonzorgvisie is aandacht voor huisvesting van verschillende doelgroepen, waaronder studenten.
BARNEVELD

De gemeente Barneveld is gestart met het opstellen van een nieuwe woonzorgvisie, met daarin concrete plannen voor de komende jaren om te zorgen voor voldoende woningen voor mensen die nu vaak nog buiten de boot vallen. 

Het gaat in het plan met de titel ‘een thuis voor iedereen’ dan onder meer om woningbouwplannen voor dak- en thuislozen, voor vluchtelingen met een verblijfsstatus, voor mensen die om sociale of medische redenen met urgentie een huis zoeken, arbeidsmigranten, uitstromers uit instellingen, studenten, woonwagenbewoners en ouderen. Over het algemee..

Wouter van Dijk
Deel dit artikel via:advertentie