Afbeelding
Wouter van Dijk

‘Zoek andere manieren om stemmers te trekken’

Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

BARNEVELD Barneveld gaat zich beraden op een plan om over vier jaar meer kiesgerechtigden naar de stembus te krijgen. Dit jaar mochten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart ongeveer 2.500 extra inwoners een stem uitbrengen ten opzichte van vier jaar geleden, maar die absolute stijging was niet terug te zien in de opkomst. 

,,Uiteindelijk stemden in absolute aantallen deze keer evenveel mensen als in 2018’’, stelt gemeentewoordvoerder Erik Jager. Het opkomstpercentage in Barneveld daalde dan ook van 70,4 procent in 2018 naar 66,5 procent dit jaar. Een lagere opkomst was overigens een landelijk gegeven bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom heeft minister Arie Slob opdracht gegeven voor een analyse om de daling te duiden. ,,Mede op basis van de resultaten van dat onderzoek, is het goed om in aanloop van de volgende gemeenteraadsverkiezingen andere manieren te zoeken om het politiek bewustzijn en enthousiasme in onze gemeente te vergroten’’, stelt Jager. ,,Mogelijk in samenwerking met maatschappelijke partijen.’’

Ongeveer 900 Barneveldse jongeren mochten voor het eerst hun stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Hoeveel jongeren dat daadwerkelijk gedaan hebben, is lastig te herleiden. ,,We hebben op dit moment geen zicht op leeftijden van stemmers, die gegevens zijn niet opgeslagen. We hebben dus ook geen representatief beeld van het aantal jongeren dat gestemd heeft. We nemen aan dat zowel jongeren als ouderen minder kwamen.’’ Om jongeren te betrekken, was er dit jaar volgens hem wel een goede samenwerking met de jongerenraad, die het jongerendebat organiseerde.

Wouter van Dijk

advertentie