Minister Henk Staghouwer tussen CU-lijsttrekker Henk Wiesenekker (links) en raadslid en agrariër Jaap van den Top.
Minister Henk Staghouwer tussen CU-lijsttrekker Henk Wiesenekker (links) en raadslid en agrariër Jaap van den Top. CU

Minister in Kootwijkerbroek: ‘Ruimte voor boeren van levensbelang’

Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

BARNEVELD/KOOTWIJKERBROEK Op initiatief van de ChristenUnie Barneveld was minister Henk Staghouwer van landbouw, natuur en voedselkwaliteit zaterdag te gast bij CU-raadslid en agrariër Jaap van den Top in Kootwijkerbroek. Jaap, die op plek vier van de ChristenUnie-lijst staat, had onder anderen enkele collega-boeren uitgenodigd om met de minister over het toekomstperspectief van agrariërs te spreken.

De sector staat voor vele uitdagingen. De uitstoot van stik- en fijnstof moet omlaag en de teruggang van de biodiversiteit moet worden tegengegaan. Jaap: ,,Als ChristenUnie zien we dat er door de agrariërs keihard wordt gewerkt, ook om natuur en milieu te sparen. Maar alle milieumaatregelen mogen niet ten koste gaan van het boerenbedrijf.’’ 

Lijsttrekker Henk Wiesenekker vult aan: ,,We willen boerenbedrijven de ruimte geven om te ontwikkelen en te innoveren en zijn tegen het onvrijwillig opkopen van bedrijven. De huidige regeling is niet aantrekkelijk. Ook voor de volgende generatie moet het mogelijk zijn om te blijven boeren.’’ Het thema ‘kunnen blijven boeren’ wordt daarom met de minister (ook CU) uitgebreid besproken. 

HAKEN EN OGEN Agrariër Gerard Top staat ook op de lijst van de ChristenUnie (plek 26). Hij vertelt Staghouwer over het beëindigen van zijn bedrijf en de hobbels die dat met zich meebrengt door regelgeving. Wim Brouwer, kalverboer en voorzitter van LTO Gelderse Vallei, benadrukt dat de opkoopregeling voor boerenbedrijven vrijwillig moet blijven. De huidige regeling heeft volgens hem veel te veel haken en ogen voor de boeren zodat er weinig gebruik van wordt gemaakt. ‘Pas deze regelingen aan zodat ze aantrekkelijk zijn voor boeren om eraan deel te nemen. Zo voorkom je later een gedwongen bedrijfsbeëindiging’.

Kalverboer Evert Jan Versteeg uit Kootwijkerbroek knikt instemmend. Hij heeft een kalverenbedrijf met een luchtwasser die de ammoniak uit de lucht haalt en een vloer die gemaakt is met het oog op dierenwelzijn. ,,Er is veel geïnvesteerd, maar als de regels steeds veranderen, heb je dan toekomst?’’, vraagt de kalverboer. 

,,Het melkveebedrijf van mijn ouders grenst aan een Natura 2000-gebied, waarin de biodiversiteit wordt gestimuleerd’’, vertelt Willine Brouwer uit Stroe. ,,Heel belangrijk. Maar als er een overgangszone wordt ingesteld met allerlei beperkingen voor de melkveehouderij, welk perspectief hebben we dan? Moeten we weg voor de natuur? Stoppen grijpt emotioneel en financieel diep in. En waarom wordt bij de stikstofreductie alleen naar de boer gekeken? We krijgen geen duidelijkheid van de overheid. Regels veranderen voortdurend. De onzekerheid vreet aan ons.’

OPLOSSING De minister luistert en begrijpt de situatie van de boeren. Staghouwer: ,,Ik wil de haat-liefdeverhouding tussen de kalverhouderij en Den Haag doorbreken. Ik wil graag in gesprek met de sector. Het is belangrijk dat maatwerk plaatsvindt. De gemeente en de provincie nemen hierin de regie. Samen moeten we zoeken naar een oplossing en een gebiedsgerichte aanpak, met voldoende toekomstperspectief voor alle boeren en waardering voor de sector. Ruimte voor boeren is van levensbelang.’’

ChristenUnie Barneveld maakt zich naar eigen zeggen hard voor de agrarische sector om zich te kunnen ontwikkelen en te vernieuwen, zonder dat dit ten koste gaat van natuur en milieu. Daarvoor moet dan wel flexibeler en meer gebiedsgericht worden omgegaan met de huidige maatregelen om stikstofuitstoot te verminderen, aldus de politieke partij. Jaap van den Top: ,,Concreet betekent dit dat als hier een bedrijf stopt dit mogelijkheden biedt voor een naastgelegen bedrijf om zich te blijven ontwikkelen, als de totale reductiedoelstelling maar wordt gehaald. Het gaat om het totaalplaatje.’’ Jaap vraagt of de minister dit ook zo ziet. Staghouwer: ,,We zijn onder meer met Staatsbosbeheer in gesprek voor uitruil van gronden. Landbouw en natuur moeten in balans zijn.’’ 

OEKRAÏNE EN VOGELGRIEP De oorlog in de Oekraïne baart de boeren zorgen. Dick de Koning, die onder meer biologische kippen houdt, vertelt de minister over het dreigende tekort aan zonnepitschilfers uit Oekraïne voor kippenvoer. ,,Er moet nú actie worden ondernomen om ontheffingen voor de voersamenstelling te regelen.’’ Ook de prijs van eieren in de supermarkt moet omhoog, anders gaan de kippenboeren failliet. De minister is daarover in gesprek met de supermarktketens. Ook de vogelgriep komt ter sprake. De aanwezige boeren en minister Staghouwer zijn het erover eens dat vaccinatie de oplossing moet gaan bieden.

Na afloop volgt een rondleiding over het bedrijf van Jaap van den Top. ,,Het is goed om zo met de minister van gedachten te kunnen wisselen’’, zegt lijsttrekker Henk Wiesenekker. ,,We spraken enige tijd geleden al met Gert-Jan Segers, de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Nu zitten we om de tafel met minister Staghouwer over de landbouw in onze gemeente. Ons lijntje met Den Haag is kort en onze stem wordt gehoord.’’

advertentie