Afbeelding
Foto: Getty Images

Zorgeloos ondernemen met factoring

13 september 2023 om 14:43 Partnercontent

Het begrip factoring begint steeds meer in te burgeren in het zakenleven. Steeds meer ondernemers maken gebruik van deze mogelijkheid. Als je een opdracht aanneemt dan moet je vaak vooraf investeringen doen. Materialen, personeelskosten en andere overhead. De kosten gaan voor de baten uit, zo luidt het aloude gezegde. Het is niet altijd mogelijk om deze investeringen uit eigen bedrijfsvermogen te doen. In dat soort gevallen kan factoring goed van pas komen.

Hoe werkt het principe van factoring?
Een factoringbedrijf verstrekt een ondernemer financiële armslag door de betaling van een factuur over te nemen. De ondernemer ontvangt een groot deel van zijn factuur binnen enkele dagen. Meestal gaat het om een bedrag dat gelijk staat aan 80 tot 90 procent van het netto factuurbedrag. Het resterende bedrag is bedoeld als fee voor de factorer. De ondernemer kan direct over het geld beschikken om zijn opdracht te financieren. De factoringmaatschappij int de factuur bij de debiteur op het moment dat de opdracht of een deel daarvan is afgerond.

Geen zorgen over debiteurenbeheer
Naast het feit dat de ondernemer direct beschikt over werkkapitaal financiering hoeft hij zich ook geen zorgen te maken over debiteurenbeheer. De factuur is aan zijn bedrijf immers voldaan. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven dan zal het factoringbedrijf hem een herinnering, aanmaning en eventueel incassobericht sturen. Het factoringbedrijf zal ook de incasso verder oppakken als de debiteur weigerachtig of onmachtig is om te betalen. Daarom zal voordat een factoring verzoek wordt ingewilligd altijd een check van de solvabiliteit van een bedrijf worden gedaan. Zeker als het gaat om een groot bedrag. De meeste factoring bedrijven staan garant voor facturen van vele duizenden en soms zelfs miljoenen euro’s. Voor jou als uitvoerder is het prettig dat je geen contact met de klant hoeft op te nemen als deze de factuur niet betaalt. Dit kan de verstandhouding immers flink onder druk zetten.

Zitten er nadelen aan factoring?
Een nadeel van factoring kan zijn dat de opdrachtgever facturen krijgt van een ander bedrijf dan waarmee hij zaken doet. Het is dus wel handig als je je opdrachtgever op de hoogte stelt dat de inning van je factuur door een derde partij wordt gedaan. Geef de gegevens door zodat de opdrachtgever zeker weet dat hij de factuur aan het juiste bedrijf en op de juiste rekening overmaakt. Het zal niet de eerste keer zijn dat een bedrijf te maken krijgt met spookfacturen. Een moment van onoplettendheid kan ertoe leiden dat een fors bedrag aan de verkeerde wordt overgemaakt, die er vervolgens uiteraard direct met de ‘winst’ vandoor gaat.

Factoring geeft geen risico voor de ondernemer
De ondernemer heeft geen enkel risico als hij gebruik maakt van factoring. Er zal geen incasso van de factuur bij de oorspronkelijke opdrachtnemer plaatsvinden, tenzij deze onjuiste gegevens heeft verstrekt of de afspraken voor levering of uitvoering niet nakomt. Het enige nadeel is dat je een deel van de opbrengst moet afstaan aan het factoring bedrijf. Maar daar staat dan wel uitstekende dienstverlening tegenover.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie