Afbeelding
Foto: Pixabay

Een pluimveestal verduurzamen: 3 mogelijkheden

19 februari 2024 om 11:51 Partnercontent

Barneveld staat bekend als het centrum van Nederland als het gaat om pluimvee. De huisvesting van die miljoenen leghennen wordt voortdurend doorontwikkeld. Zo wordt niet alleen geprobeerd te stallen diervriendelijker te maken, maar ook duurzamer als het gaat om het energieverbruik. De afgelopen decennia zijn er al grote stappen voorwaarts gezet. Onder andere door plannen om de uitstoot van diverse stoffen de komende decennia verder terug te dringen, zullen ook de komende decennia nog grote veranderingen doorgevoerd gaan worden. Welke manieren momenteel worden toegepast om een pluimveestal te verduurzamen? Hieronder lees je meer over drie opties.

Energiebesparing en -efficiencyverbetering

Een pluimveehouder kan op diverse manieren een energiebesparing en verbetering van de efficiency van een stal realiseren. Denk aan een dakrenovatie van stallen of schuren, waardoor minder warmte vervliegt en er sprake is van een betere ventilatie. Het is bij een dakrenovatie ook gelijk interessant te onderzoeken of het mogelijk is het dak te voorzien van zonnepanelen. Door de overstap naar energie uit een duurzame, hernieuwbare bron te maken zou een gasaansluiting en dus fossiele energie niet meer nodig zijn. Meer weten hierover? Neem dan contact op met Hardeman Isolatie.

Emissies van ammoniak en fijnstof terugdringen

Ook een herontwerp van het stalsysteem kan bijdragen aan een duurzamere stal. De laatste jaren heeft hierbij vooral de focus gelegen op de uitstoot van ammoniak en fijnstof, in het kader van onder meer de stikstofcrisis. De emissie van ammoniak kan bijvoorbeeld worden verlaagd door kippen niet te laten scharrelen in een mengsel van strooisel en mest, maar in andere materialen die als substraat kunnen dienen. Of door heteluchtkanonnen of buizenverwarming te gebruiken om het strooisel snel te drogen. Een luchtwasser tot slot vangt het restant ammoniak op. 

Gebruik je toch strooisel om ammoniak te laten binden? Dan is het nodig het fijnstof dat dit creëert op de vangen. Pluimveeboeren kunnen ionisatietechnieken inzetten om de fijnstofemissies te verlagen, door stalen draden in de stal onder spanning te zetten. 

Verbetering van het dierenwelzijn

Tot slot draait verduurzaming natuurlijk ook om een fijner leefklimaat en leven voor de kippen. Hierbij valt onder meer te denken aan het plaatsen van strobalen, een natuurlijk dag- en nachtritme en de aanwezigheid van een overdekte uitloop. Ook stallen met verschillende functiegebieden (eten en drinken, eieren leggen, voor stofbaden, scharrelen en slapen) waar een kip haar natuurlijk gedrag kan vertonen heeft een positieve invloed. Aan boeren is het de uitdaging de ideale combinatie te vinden tussen kosten en opbrengsten. Hoewel in Nederland de extra kosten voor een beter welzijn kunnen worden doorberekend, is dat internationaal lang nog niet altijd het geval.

Breed inzetten op de verduurzaming

Verduurzaming vraagt een investering. Bij voorkeur gaat het bij de bovengenoemde mogelijkheden dan ook niet om of-of, maar en-en. Door breed in te zetten op verduurzaming, levert het op meerdere vlakken voordeel op.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie