PREMIUM ARTIKEL

Gemeente overwoog pastorietuin Voorthuizen te schrappen als monument

Nieuwbouw
Foto: heliflight.nl
19 jan 2021, 10:42
Afbeelding
VOORTHUIZEN

De gemeente Barneveld heeft afgelopen zomer onderzocht of de monumentale status van de pastorietuin naast de Hervormde Dorpskerk in Voorthuizen geschrapt kon worden, om zo het bouwplan voor 25 appartementen, een nieuwe pastorie en gedeeltelijke nieuwbouw van het kerkelijk centrum alsnog mogelijk te maken. In de huidige plannen is dit complex deels op het terrein van de huidige pastorietuin gesitueerd. De gemeentelijke monumentencommissie wees het plan in het voortraject tot twee maal toe af, onder meer omdat het te veel afbreuk doet aan de beschermde tuin.

In de buurt bestaat veel weerstand tegen het plan, waarvoor onder meer tientallen sparrenbomen tegen de vlakte moeten. Dit zou ten koste gaan van de flora en fauna rondom het plan. Tevens vrezen de bewoners voor verstoring van het dorpsgezicht op de kerk. Er is het college veel aan gelegen dat dit plan wordt gerealiseerd, gezien het feit dat de ..


advertentie