Afbeelding
Gerwin van Luttikhuizen

Honderden bomen De Stroet in Lunteren tegen de vlakte

25 augustus 2023 om 21:01 Natuur en milieu

EDE Voor de uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren gaan honderden bomen tegen de vlakte. Begin dit jaar heeft de initiatiefnemer van de uitbreiding een kapvergunning voor 256 bomen aangevraagd. Deze aanvraag is niet door de gemeente in behandeling genomen omdat het bestemmingsplan nog niet was vastgesteld. Ook het inrichtingsplan voor de buitenruimte was nog niet gereed. 

Door Gerard van Wijk

Er wordt nu gewerkt aan een bestemmingsplan en daarna wordt een besluit genomen op de kapaanvraag. Aan het begin van het ontwerptraject is onderzoek verricht om het huidige bomenbestand in beeld te krijgen, schrijft het college aan de gemeenteraad. ,,De insteek was om zoveel mogelijk bomen in te passen. In een latere fase is gebleken dat het terrein moet worden opgehoogd ten behoeve van de waterhuishouding, meer specifiek de vuilwaterafvoer en de grondwaterstand van het bedrijventerrein. Daarna is een nieuwe bomeneffect-analyse opgesteld. Hieruit blijkt hoeveel bomen moeten worden gekapt. In de nieuwe bomeneffect-analyse komen ook maatregelen naar voren om zo veel mogelijk bomen alsnog in te passen. Het definitieve bestemmingsplan is hierop aangepast.”

VOORUITLOPEN De maatregelen om zoveel mogelijk bomen alsnog te behouden worden volgens het college nader uitgewerkt in het inrichtingsplan voor de buitenruimte. Op basis van dit definitieve inrichtingsplan en het vastgestelde bestemmingsplan wordt een kapvergunning aangevraagd. ,,De kapvergunning kan worden getoetst aan het inrichtingsplan openbare ruimte omdat daarin alle te behouden bomen, nieuw te planten bomen en maatregelen waarmee de bestaande bomen behouden kunnen blijven zijn opgenomen. Door de aangevraagde kapvergunning werd op dit proces vooruitgelopen.”

De gemeente kent een bomenfonds voor het behoud van houtopstanden. Als beschermde houtopstanden worden geveld moet er compensatie plaatsvinden in de vorm van nieuw aan te planten bomen. Als herplant op eigen terrein niet mogelijk is kan een financiële bijdrage in het bomenfonds als voorwaarde worden verbonden aan de omgevingsvergunning. Volgens het college is de verwachting dat in het project De Stroeten alle te kappen bomen kunnen worden gecompenseerd in de nieuwe inrichting. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie