Besproeiing langs de Hogeweg in Garderen
Besproeiing langs de Hogeweg in Garderen Gerwin van Luttikhuizen

Boeren sproeien volop, nu het nog mag

Natuur en milieu

GARDEREN Op diverse plekken in het buitengebied van Barneveld is momenteel te zien dat landbouwgronden volop besproeid worden. Vanwege de momenteel snel opkomende droogte, besluiten steeds meer boeren maatregelen te treffen om de weilanden nat te houden, zoals op deze foto’s te zien aan de Hogesteeg in Garderen.

Sproeien met oppervlaktewater uit sloten mag op dit moment nog, maar daar komt volgende week woensdag een eind aan. Deze week kondigde waterschap Vallei en Veluwe aan dat vanaf woensdag 18 mei een onttrekkingsverbod ingaat. Vanaf die datum mag er geen water meer uit sloten of andere watergangen gehaald worden voor landbouw, voor industrieel gebruik of voor het besproeien van bomen en sportvelden. Dit verbod geldt wegens de droogte voor onbepaalde tijd. 

De maatregel is volgens het waterschap nodig, omdat er al wekenlang geen of nauwelijks neerslag valt. Er wordt bovendien ook de komende weken nauwelijks regen verwacht. Daardoor daalt het waterpeil en zal op steeds meer plekken droogte optreden. Volgens landbouworganisatie LTO Gelderse Vallei leidt de droogte op dit moment nog niet tot heel grote problemen voor agrariërs, maar de situatie moet ook niet te lang aanhouden. Voor bijvoorbeeld het verbouwen van mais wordt het penibel als het over drie weken nog niet geregend heeft. 

 Het onttrekkingsverbod geldt niet voor die gebieden waar aanvoer vanuit de randmeren of rivieren mogelijk is, zoals polders, inlaatgebieden en enkele watergangen. Op www.vallei-veluwe.nl staat een overzicht van deze uitzonderingen.

Besproeiing langs de Hogeweg in Garderen
Besproeiing langs de Hogeweg in Garderen
Besproeiing langs de Hogeweg in Garderen
Besproeiing langs de Hogeweg in Garderen
Besproeiing langs de Hogeweg in Garderen
Besproeiing langs de Hogeweg in Garderen
Besproeiing langs de Hogeweg in Garderen
advertentie