Aan de rand van het zonnepark komt een rustplek voor fietsers.
Aan de rand van het zonnepark komt een rustplek voor fietsers. Soleila

Zonnepark Stroe: meer dan groene energie

Natuur en milieu

STROE In het voorjaar van 2022 is het naar verwachting gereed: het Zonnepark Stroe. 1,84 hectare aan zonnepanelen op de hoek van de Wulpenweg en Stroeërschoolweg moeten in totaal zo’n 2,3 miljoen kWh opwekken, evenveel als het stroomverbruik van 550 huishoudens. Maar Zonnepark Stroe is meer dan alleen een bundeling zonnepanelen.

Het idee voor een zonnepark op dit stuk grond, ontstond bij de eigenaar ervan: pluimveehouder Gerrit van den Heuvel uit Stroe. ,,Het idee kwam op toen ik in het najaar, leunend over een landhek, met een stratenmaker aan het filosoferen was. En ik ben ermee aan de slag gegaan.” Op het terrein aan de oostkant van de Wulpenweg verbouwt Van den Heuvel nu nog maïs.

Als Van den Heuvel kansen ziet om zijn bedrijf te verduurzamen, dan grijpt hij die met beide handen aan. Zijn stallen zijn al langere tijd bedekt met zonnepanelen en zijn mest wordt afgevoerd naar de verbrandingsoven in Moerdijk, dat het omzet in groene stroom en in droge stof. Dat kan weer worden gebruikt in fosfaatarme gebieden als Frankrijk. ,,Ja, ik vind het belangrijk om duurzaam bezig te zijn. Je moet niet alleen maar roepen dat je geen energieopwekking in je achtertuin wilt. Uiteindelijk zul je het toch met z’n allen moeten doen. Maar het heeft voor mij als ondernemer ook financiële voordelen. In plaats van dat ik kosten maak voor mijn energie en mestverwerking, levert dit alles mij juist geld op. Dan is de keuze makkelijk gemaakt.”

PROFITEREN Het Zonnepark in Stroe moet ook de omgeving laten meeprofiteren van groene stroom. ,,Dat was vanaf het begin de insteek: dat de inwoners hier ook de voordelen van ervaren”, zegt de pluimveehouder. ,,Dat levert ook draagvlak op. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest in het dorp, waarbij dit initiatief werd besproken. En ik heb weinig wanklanken gehoord.” Behalve dat vooral omwonenden zullen profiteren van groene stroom, krijgen zo’n bewoners ook de mogelijkheid om te participeren in het park en er dus financieel voordeel uit halen.

Ontwikkelaar Soleila uit Groningen diende het plan voor het Zonnepark Stroe in bij de gemeente Barneveld, dat juist beleid klaar had met criteria waar zonnevelden aan moeten voldoen. Volgens woordvoerder Elwin ter Horst van Soleila scoorde het park in Stroe goed op die criteria, met name omdat de grond ‘meervoudig’ wordt gebruikt. ,,Er zullen schapen grazen, die het gras kort houden. Verder gaan we de randen van het park inzaaien met zeldzame wilde kruidensoorten. Dat is een samenwerking met de Rijkszaadeest in Stroe.” Dit rijksmonument aan de Wolweg wordt door lokale medewerkers nieuw leven ingeblazen, legt Ter Horst uit. ,,Zij halen de zaden uit deze bloemen en verwerken die in de Zaadeest. Dit initiatief ontstond uit gesprekken met omwonenden over het zonnepark, en we vonden het een hartstikke leuk idee.”

ELZINSINGEL De kruidenmengsels moeten bijen, hommels en roofinsecten aantrekken. ,,Zij zijn weer een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. In de omgeving staan veel eiken. Bij verbouw van maïs wil je juist zo weinig mogelijk insecten. Wij hebben ze hier graag; ze zijn goed voor de biodiversiteit.” Langs een van de randen wordt bovendien een elzensingel aangelegd. ,,Elzen binden veel stikstof aan zich, ook een groot probleem in Nederland.”

Tenslotte wordt er aan de buitenkant van het plan een rustplek voor fietsers gecreëerd. Hier kunnen zij zitten en op informatieborden gegevens over het park en het bedrijf van Van den Heuvel lezen. ,,Voor het verkeer is het een gevaarlijke plek; de weg loopt er wat krom. Met het zitje creëren we een open plek, om de verkeersveiligheid te bevorderen.”

Buitenstaanders kunnen wel iets van het Zonnepark zien, maar niet heel veel. ,,De kruiden en elzen zullen het geheel wel wat aan het oog onttrekken, afhankelijk van het seizoen”, aldus Ter Horst. ,,We zetten er geen coniferenhagen neer. Je ziet een strook met hoge bloemen en kruidenmengsels.”

BESTEMMINGSPLAN Het voor Zonnepark Stroe gewijzigde bestemmingsplan ligt nu bij de gemeente Barneveld ter inzage. Als alles meezit, wordt eind 2021 gestart met de aanleg en is het park begin 2022 klaar om groene stroom op te wekken.

Door Jannes Bijlsma

advertentie