Gert Bomhof:  ,,Mijn motto was de Triple L: Look, Listen en Learn (Kijk, Luister en Leer).´
Gert Bomhof: ,,Mijn motto was de Triple L: Look, Listen en Learn (Kijk, Luister en Leer).´ Pauw Media

Gert Bomhof: ´Laat mij mijn eigen gang maar gaan’

Mensen

‘Laat mij mijn eigen gang maar gaan’. Dit zinnetje, afkomstig uit de bekende klassieker van Ramses Shaffy, is Gert Bomhof op het lijf geschreven. Interview met een onvermoeibare wervelwind, die de afgelopen jaren binnenschoolse cultuureducatie in de gemeente Barneveld op de kaart zette. Aan de vooravond van zijn pensioen kijkt hij met gepaste trots achterom. ,,De gemeente heeft goud in handen.´´

Zeg je Gert Bomhof, dan zeg je actie. Altijd druk, altijd bezig. Met een ongekende drive. De afgelopen jaren stond hij aan de basis van een cultuureducatieproject in de gemeente Barneveld, waar inmiddels 32 van de 33 basisscholen aan meedoen. 

Het begon allemaal tien jaar geleden. ,,In 2012 werd ik gebeld door Joke van de Laar van basisschool De Hoeksteen in Voorthuizen. Ze gaf aan dat ze met alle protestants-christelijke scholen in de gemeente Barneveld iets met muziek wilden gaan doen en vroeg mij of ik daar ideeën voor had. Dat resulteerde uiteindelijk in een programma waar 20 scholen aan meededen. Van toenmalig Muziekschool-directeur Henk Moes (Gerts werkgever, red,) kreeg ik alle ruimte om de bijbehorende plannen te ontwikkelen. We hebben uiteindelijk ook nog eens een half miljoen euro aan subsidie binnengehaald, waardoor we al snel voor 25 scholen muzieklessen konden verzorgen.’’

In 2020 kwam wethouder André van de Burgwal met het idee om meer met cultuureducatie te gaan doen. ,,Vanuit de gemeente kwam het verzoek of ze mij van de Muziekschool mochten lenen voor dit project. Het idee was om aan de muzieklessen onder meer ook beeldende kunst, dans, drama, cultureel erfgoed, film en fotografie toe te voegen.’’

[KIJK, LUISTER EN LEER] De rest is geschiedenis. Inmiddels zijn er op de website cultuureducatiebarneveld.nl 150 zogenoemde cultuurkaarten beschikbaar, van waaruit scholen hun eigen menu kunnen samenstellen. Er zijn workshops ter kennismaking, lessen ter verbreding en programma’s ter verdieping. Inmiddels doen op één na alle basisscholen mee. ,,Alle dorpen en alle denominaties zijn vertegenwoordigd.’’

Bij de totstandkoming van het aanbod ging Gert Bomhof op dezelfde manier te werk als in Kenia. In 2003 stond de Barnevelder aan de basis van Stichting Nkoilale, die in tien jaar tijd een heel dorp naar een hoger plan zou tillen door de basiszaken goed te regelen: schoon water, zorg en onderwijs. ,,Mijn motto was de Triple L: Look, Listen en Learn (Kijk, Luister en Leer). Als westerlingen hebben wij wel eens de neiging om onze ideeën uit te voeren, maar het gaat toch niet om ons? Het gaat om de vraag waar deze mensen mee geholpen zijn. Ik heb de eerste jaren geïnvesteerd in praten, kijken en luisteren. Wat willen deze mensen? Wat hebben ze nodig? Nou, dan kun je daar met doelgerichte plannen op inspelen. Dat heb ik met de opzet van dat hele cultuureducatietraject hier ook gedaan. Als je de scholen in de gemeente Barneveld onder de loep neemt, dan kun je wel raden dat er best verschillen zijn in de manier waarop vanuit directies wordt gekeken naar de wenselijke elementen op het gebied van cultuureducatie. Je weet dat er bij een aantal scholen op een andere manier wordt gekeken naar dans en muziek dan op andere scholen. Als je dat in je achterhoofd houdt, dan kun je daar met je aanbod op inspelen. Je moet onze site zien als een fruitwinkel. Je hoeft niet alles te kopen, je koopt alleen de fruitsoorten die jij lekker vindt. Beeldende kunst en cultureel erfgoed doen het goed op alle scholen  maar op het gebied van muziek en dans zie je veel meer variatie ontstaan. Uit een enquête, die we in juli hebben gehouden, scoorden we een dikke acht op inhoud, kwaliteit, begeleiding en uitvoering. Dat is op zich niet zo vreemd, omdat we alle scholen vanaf het begin inhoudelijk hebben begeleid. We hebben aan iedereen gevraagd: wat zouden jullie willen? Waarmee kunnen we jullie helpen? Van daaruit hebben we onze visie en ons programma ontwikkeld.’’

[,,]Ik ga jullie niet missen, maar ik heb vreselijke mooie herinneringen

[ZES TON SUBSIDIE] Voor de eerste jaren (2021-2025) is een bedrag van zes ton beschikbaar, bestaande uit 300.000 euro landelijke subsidie en 300.000 euro uit eigen bijdrage van de school en een match door de gemeente. ,,We hebben dus 600.000 euro te besteden. Vanuit de wensen en onze visie zijn we op zoek gegaan naar lokale aanbieders van cultuureducatie, zoals de muziekschool, dansscholen, kunstenaars, fotografen en musea. Ook hebben we de Barneveldse Techniek Opleiding bij onze plannen weten te betrekken. Zij kunnen onder meer een aantal workshops verzorgen. We zijn continu bezig om ons aanbod te verbreden. Ook een bezoek aan het Openluchtmuseum, Museum Bennekom of het Rijksmuseum behoort tot de mogelijkheden. We beginnen altijd lokaal. Ons programma levert de lokale aanbieders dit schooljaar al een omzet op van bijna 100.000 euro. Het mes snijdt aan alle mogelijke kanten. Er is een sociaal-maatschappelijke functie, omdat kinderen lokale kunstenaars ontmoeten en op die manier in aanraking komen met kunst en cultuur. Er is ook een artistieke waarde: de scholieren maken kennis met allerlei vormen van kunst en leren daar ook de waarde van inzien. Daarnaast heb je de economische waarde: lokale aanbieders verdienen geld door mee te doen aan dit cultuureducatie project.’’

[PASSIE, AMBITIES EN COMPETENTIES] Niet alle lokale ´cultuuraanbieders´ komen in aanmerking voor een plekje in de veelzijdige fruitwinkel van Gert Bomhof. ,,We zoeken mensen met PAC: Passie, Ambitie en Competenties. Alle partijen met wie we in zee zijn gegaan, moesten aantonen welke opleiding ze hebben genoten, hoeveel ervaring ze hadden, wat hun passie was en waarom ze mee wilden doen aan ons project.’’

Mede dankzij de inzet van Bomhof maakt cultuureducatie tegenwoordig deel uit van het basis lespakket van de basisscholen in de gemeente Barneveld. ,,De gevolgen zijn zichtbaar: Gelukkige  kinderen, blijere leerkrachten en betere scholen. Voor die leerlingen is het toch heerlijk als ze iets met muziek, theater of dansen doen? Ze leren er niet alleen van, ze beleven het ook.’’

In de aanloop naar zijn pensioen is de Barnevelder zijn opvolger Hadassa Wynia aan het inwerken. ,,We bezoeken alle scholen, zodat Hadassa kennis kan maken met de sfeer, met wat we met elkaar hebben neergezet. Als je puur kijkt naar dit moment, dan is cultuureducatie goed voor de creatieve en artistieke ontwikkeling van al die duizenden leerlingen. Als ze straks naar de middelbare school gaan, nemen ze die bagage mee in hun rugzak. Maar ook in de rest van hun leven kunnen ze profiteren van het feit dat ze nu al met al die vormen van kunst en cultuur kennis hebben gemaakt. De kans is groter dat ze ook als volwassenen blijven genieten van museabezoeken of muziekconcerten. Of zelf met creativiteit aan de slag gaan.’’

Eigenlijk was zijn functie als cultuurcoach educatie een halve baan, maar Gert maakte er op eigen initiatief een vijfdaagse werkweek van. ,,Ik heb mijzelf keer op keer de vraag gesteld: Wat wil je betekenen voor de maatschappij? Ik wil van nut zijn. Dat heb ik altijd gewild, dat wil ik nog steeds. Cees Hoogeveen, de burgemeester van Garderen, heb ik altijd een inspirerend voorbeeld gevonden. Hij was van nut voor deze maatschappij. Ik wil met mijn positieve energie een bijdrage leveren. Ik word gedreven door ambitie en passie.’’

[,,] Ik wil van nut zijn. Dat heb ik altijd gewild, dat wil ik nog steeds. 

[MUZIKALE FRUITWINKEL] Zoals gezegd is Gert Bomhof op zijn allerbest als je hem gewoon zijn gang laat gaan op basis van zijn kennis, ervaring en expertise op het gebied van cultuureducatie.  En hij komt pas met concrete plannen nadat hij zich tot in den treure heeft verdiept in de wensen en noden van de doelgroep. Als bedenker van de muzikale fruitwinkel is hij zowel de componist als de dirigent, die wordt bijgestaan door een enthousiast orkest, bestaande uit talloze leerkrachten en aanbieders die het programma uitvoeren. ,,En door die leerkrachten hebben inmiddels bijna 7000 leerlingen cultuureducatie genoten, ieder op zijn eigen manier. We hebben dit schooljaar al meer dan 300 aanvragen van scholen verwerkt, die hebben geleid tot ruim 1600 lessen en workshops.’’

,,Het begint allemaal bij een simpele vraag: Waarom wil je cultuureducatie? Hoe gaan we dat organiseren en welk resultaat willen we zien? Uiteindelijk moet alles wat je bedenkt weer kloppen met de missie en de visie.’’

,,Door cultuureducatie geven we scholieren de kans zich te ontwikkelen tot creatieve kinderen. Leerkrachten ontdekken talenten bij kinderen op het gebied van beeldende kunst, dans of muziek die anders misschien nooit aan de oppervlakte waren gekomen. Met behulp van cultuureducatie krijgen we straks volwassenen die op hun 21ste creatief zijn, met elkaar om kunnen gaan en oplossingen kunnen bedenken. Ik heb ook mijn best gedaan om diverse maatschappelijke zaken op de kaart te zetten die volgens mij relevant zijn. We zijn met een lespakket over 70 jaar Molukkers in Barneveld op verschillende scholen geweest. Iedereen weet dat hier Molukkers wonen, maar hoe en waarom zijn ze hier eigenlijk ooit beland? Ook dat is cultuureducatie.’’

[TROTS] Gert Bomhof kijkt met gepaste trots achterom. ,,Ik ben trots op wat we met elkaar hebben bereikt en ik ben ook heel dankbaar dat ik jarenlang binnen het LKCA (landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst) de kans heb gehad om de plannen voor cultuureducatie te ontwikkelen. Daardoor heeft de gemeente Barneveld nu goud in handen.’’

Gert Bomhof heeft een langdurige een veelzijdige loopbaan achter de rug. Hij begon zijn carrière in 1975 op de muziekschool in Almelo. Later zou hij via Epe aan de slag gaan bij de Muziekschool in Barneveld, waar hij ruim 41 jaar werkzaam was. 

Bomhof werkte lange tijd bij het LKCA, waar hij als specialist basisonderwijs te boek stond. 25 jaar was hij als slagwerker actief bij diverse orkesten van de NOS, ruim 20 jaar gaf hij op het conservatorium les in klassiek slagwerk en hij was vele jaren dirigent van verschillende orkesten, Van zijn slagwerkboeken, die in vijf talen verspreid werden, zijn er inmiddels in totaal 400.000 exemplaren verkocht. ,,Overal zit eigenlijk hetzelfde idee achter, dat ik graag omschrijf als Care & Share (Betrokken zijn en delen). Die slagwerkboeken heb ik ook gemaakt met het idee om kinderen iets te leren en gelukkig te maken.’’

Ook in de toekomst zal dat motto de leidraad blijven in het leven van de Barnevelder. ,,Voorlopig doe ik even niets, maar uiteindelijk zal ik wel weer in het sociaal-maatschappelijke domein uitkomen bij een of andere vorm van vrijwilligerswerk. Van nut zijn, zorgen voor mensen die hulp nodig hebben, dat is mijn ding.’’

[MOOIE HERINNERINGEN] Op donderdag 21 april is iedereen die met Gert Bomhof wil toasten op het belang van cultuureducatie tussen 15.30 en 17.00 uur welkom in de foyer van Schaffelaartheater. ,,Het is geen afscheidsreceptie. We willen met zoveel mogelijk mensen stilstaan bij wat we met elkaar bereikt en veroorzaakt hebben. En toasten op de toekomst, want er is nog zoveel meer te beleven! Mijn eigen idee daarbij? Ik ga jullie niet missen, maar ik heb vreselijke mooie herinneringen.’’

Onvermoeibare wervelwind Gert Bomhof neemt afscheid

Erik Roest

advertentie