Achter de tafel in de bibliotheek, van links naar rechts: Maarten Schipper, Willeke Scheele, Wilma Gorissen en Aat Barendregt.
Achter de tafel in de bibliotheek, van links naar rechts: Maarten Schipper, Willeke Scheele, Wilma Gorissen en Aat Barendregt. Willem Massier

Armoede in Barneveld: ‘Schulden bij medewerkers? Praat erover!’

21 april 2022 om 09:38 Maatschappelijk

BARNEVELD Over schulden moeten werkgevers en werknemers samen gaan praten. Zodat er over vijf jaar geen onderneming meer is die geen oog heeft voor armoede bij medewerkers en in elke bedrijfskantine de routekaart schuldhulpverlening hangt. Was getekend: ValleiDialoog en de Barneveldse Industriële Kring (BIK), dinsdag tijdens de vierde gespreksavond over armoede in de bibliotheek. 

De inflatie en energierekening blijven stijgen en het is duidelijk dat veel meer mensen snel in veel grotere problemen zullen komen. Kunnen de organisaties die hulp bieden in onze regio dat wel aan?
Dat was één van de vragen die dinsdagavond werden gesteld aan Willeke Scheele van ValleiDialoog en Wilma Gorissen, directeur/bestuurder van Ons Bedrijf, bestuurslid van de BIK en voorzitter van de Businessclub Zorg & Welzijn Barneveld. Beide gasten bleken zeer lovend over wat er allemaal aan hulpverlening beschikbaar is in de gemeente Barneveld. En allebei denken ze dat de diverse organisaties het wel aankunnen, maar het grootste probleem is dat mensen met financiële problemen dit zo lang mogelijk proberen te verstoppen. Schaamte is misschien logisch, maar veroorzaakt precies de verkeerde route. Want hoe eerder iemand met financiële problemen wordt geholpen, hoe makkelijker het ook is om tot oplossingen te komen, aldus Scheele en Gorissen.

VROEGSIGNALERING En dat is precies waar ValleiDialoog zich op richt: werkgevers helpen met vroegsignalering. Om signalen te leren herkennen van werknemers die kunnen wijzen op problemen en daar op een goede manier op in te spelen.
Het kwam tijdens de gespreksavond meerdere keren voorbij: als je medewerker een loonbeslag krijgt, dan heb je als werkgever heel waarschijnlijk de door deze medewerker afgegeven signalen gemist. En daarmee heb je niet alleen de werknemer, maar ook jezelf tekort gedaan.

HARDE CIJFERS Wanneer de werknemer in een vroeg stadium wordt geholpen, betekent dat voor hem en zijn gezin een enorme bevrijding. In financiële zin, maar ook voor wat betreft het gevoel van eigenwaarde.
Een werknemer die onder de zware stress van financiële problemen gebukt gaat, levert gemiddeld liefst twintig procent van zijn productiecapaciteit in, is vaker ziek en kost de werkgever daardoor meer dan 13.000 euro per jaar. Het zijn harde cijfers en ze gelden ook voor Barneveldse ondernemers.
,,Het overnemen van schulden door een werkgever is in eerste instantie heel sociaal, maar lost het probleem niet structureel op’’, benadrukte Wilma Gorissen. ,,Daarom hoop ik dat alle werkgevers in onze mooie gemeente hun sociale hart niet verkeerd laten spreken, maar in gesprek gaan met de werknemer. En als je niet weet hoe, op welke signalen je alert moet zijn of hoe de problemen structureel aangepakt kunnen worden, dan kun je in Barneveld echt terecht bij ValleiDialoog. Zij gaan met de ondernemer in gesprek om samen met de andere organisaties in Barneveld te zoeken naar een oplossing op maat. Om samen te investeren in financiële en sociale fitheid in onze gemeente.”

DRUPPEL Het is inmiddels heel duidelijk dat armoede inderdaad een probleem is van de hele samenleving. Ook in Barneveld. Vorige week werd bekend, dat 1.500 gezinnen in deze gemeente in aanmerking kwamen voor de eenmalige uitkering van de regering van 800 euro in verband met de gestegen energieprijzen. Een druppel op een gloeiende plaat, want zo merkte één van de aanwezigen vanuit de zaal op, als de energieprijzen elke maand vierhonderd euro hoger zijn dan een paar maanden geleden, dan biedt die eenmalige uitkering uitkomst voor slechts twee maanden. Daarnaast betreft dat getal van 1.500 alleen de gezinnen die bij de gemeente bekend zijn. Volgens cijfers van het Nibud heeft inmiddels veertig procent van de Nederlanders min of meer stress door financiële zorgen.

ROUTEKAART De oproep van minister-president Rutte aan werkgevers om meer salaris te gaan betalen, is ook geen oplossing volgens Gorissen. ,,Natuurlijk zijn er bedrijven die daar geen probleem mee hebben, maar lang niet alle bedrijven zijn daartoe in staat. En daarnaast worden mensen met een uitkering (WW, Bijstand of AOW) helemaal niet geholpen met het verhogen van salarissen in het bedrijfsleven.”

Willeke Scheele: ,,Er gebeurt veel goeds in de gemeente Barneveld, maar we zijn er nog lang niet. Alle partijen die zich in de regio Barneveld bezighouden met de strijd tegen armoede zullen de handen ineen moeten slaan. Beter samenwerken en meer coördinatie is daarvoor nodig. En als ValleiDialoog hebben we daarvoor een routekaart ontwikkeld ten behoeve van vroegsignalering voor schuldhulpverlening.”

De kaart en alle overige informatie is gemakkelijk te vinden via het menu op www.armoede-barneveld.nl. Daar staat ook op de homepage een link in het blokje ‘De Werkgever’ naar het gesprek van dinsdagavond voor wie dat heeft gemist. En natuurlijk de data van de laatste twee nog te houden gesprekken over armoede in Barneveld.

Willem Massier

advertentie
advertentie
advertentie