Afbeelding
ANP

CDA: ‘Grote zorgen over extra vliegtuiglawaai boven Barneveld’

3 februari 2022 om 16:38 Maatschappelijk

BARNEVELD Een mogelijke wijziging in de aanvliegroutes van vliegtuigen richting Lelystad Airport kan in de nabije toekomst behoorlijke consequenties hebben voor de gemeente Barneveld. Het kan betekenen dat er straks duizenden vliegtuigen per jaar laag overvliegen, met veel lawaai en CO2-uitstoot tot gevolg.

Die vrees uit raadslid Roel van den Broek (CDA). Hij vraagt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders om opheldering hierover. Als zijn vrees gegrond is, verzoekt hij het college om de al lopende lobby van de gemeente Ede tegen vliegtuigoverlast door vliegroutes naar Lelystad, ook namens Barneveld te steunen.

2700 TOT 3000 METER Het gaat om mogelijke wijzigingen in de zogeheten aanvliegroutes, zones waarin vliegtuigen met de bestemming Lelystad Airport laag aan komen vliegen. Voordat ze daadwerkelijk landen, moeten ze eerst hoogte verliezen, waardoor ze lager overvliegen. Het gaat dan om hoogtes van 2700 tot 3000 meter. In een nieuw globaal overzicht is dat naderingsgebied iets verschoven. ,,En dat heeft mogelijk consequenties voor de aanvliegroutes boven de gemeente Barneveld, dat baart ons grote zorgen’’, aldus Van den Broek.

MILITAIR VLIEGGEBIED De wijziging van de plannen komt volgens hem door aanpassingen in de gebieden die zijn aangeduid als militair vlieggebied. Tot nu toe werden mogelijke aanvliegroutes in dit gebied niet overwogen, omdat er boven Barneveld een militair vlieggebied ligt. Dat maakt laagvliegen voor commerciële vluchten onmogelijk. 

In het zogeheten ‘Voorkeursalternatief Programma Luchtruimherziening’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt echter melding gemaakt van plannen voor ‘herinrichting van het oosten en het zuidoosten van het Nederlands luchtruim’. Van den Broek: ,,Dat betekent het opheffen van het militaire oefengebied in het zuidoosten, met als mogelijke consequentie dat het militair oefengebied boven de Veluwe ook verdwijnt. Daarmee is de weg open om straks op relatief lage hoogte over Barneveld te vliegen.’’

GELUIDSOVERLAST En dat is voor het CDA een schrikbeeld, als dit gebeurt, vervolgt Van den Broek. ,,Want met een verwacht aantal vluchten van 50.000 per jaar van en naar Lelystad Airport, gaat dat voor Barneveld een enorme geluidsoverlast veroorzaken, plus heel veel CO2-uitstoot.’’

Van den Broek vraagt het college in ieder geval om opheldering over de stand van zaken. Volgens hem komt de informatie vanuit de rijksoverheid over de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport erg laat naar de gemeenten. ,,Bovendien bevat deze informatie slechts een summiere weergave van de mogelijke consequenties’’, stelt hij. ,,Is het college het daarmee eens?’’ Specifiek wil hij van het college weten of zijn zorgen over de mogelijke impact voor Barneveld terecht zijn en of het college deze zorgen deelt.

Wouter van Dijk

advertentie
advertentie
advertentie