PREMIUM ARTIKEL

‘Plangebied Harselaar-Zuid groter om stikstofprobleem te ondervangen’

Economie
Foto: Jan van Uffelen
29 okt. 2021, 10:23
Afbeelding
BARNEVELD

Om de stikstofproblematiek op het te ontwikkelen industrieterrein Harselaar-Zuid 1b te ondervangen, is het de bedoeling dat het plangebied wordt vergroot. Zo wordt onder meer het terrein waar voorheen kunstgrasmatten bij afvalverwerkingsbedrijf Vink werden opgeslagen gebruikt bij de uitbreiding van het plan betrokken. Hiermee wordt gehoopt een doorbraak te bewerkstelligen in de stilgevallen ontwikkeling van de uitbreiding.

Deze oplossing wordt gezien als kansrijk door de gemeente Barneveld en Vink, eigenaar van grote delen grond van Harselaar-Zuid 1b. De stikstofproblemen zorgden ervoor dat de nieuwste uitbreiding van Harselaar al zo’n 2,5 jaar stilligt. Voor de zomer was al duidelijk dat er een oplossingsrichting in de maak is, maar nu is ook duidelijk wat die op..


advertentie