Arjan Wilbrink (links) en Albert Fieret. De coronacrisis heeft volgens hen nog geen zichtbaar effect op het aantal financieringsaanvragen van bedrijven in de regio Barneveld.
Arjan Wilbrink (links) en Albert Fieret. De coronacrisis heeft volgens hen nog geen zichtbaar effect op het aantal financieringsaanvragen van bedrijven in de regio Barneveld. Pauw Media
Van onze partner

‘Ondernemend Barneveld staat nooit stil’

12 maart 2021 om 09:33 Economie

BARNEVELD De coronacrisis heeft tot nu toe geen zichtbaar effect op het aantal financieringsaanvragen van bedrijven in de regio Barneveld. Afgezien van een aantal zwaar getroffen sectoren draaien veel ondernemingen op volle kracht door. De meeste kredietaanvragen zijn gericht op bedrijfsovernames en het faciliteren van groei.

Die conclusie trekken bedrijfsadviseur Albert Fieret van JonkerFieret en accountmanager Arjan Wilbrink van Rabobank. ,,Bedrijven in de regio Barneveld presteren bovengemiddeld’’, zegt Wilbrink. ,,De meeste ondernemers zijn creatief en spelen succesvol in op veranderende omstandigheden. Zelfs ondernemers die zwaar getroffen zijn, weten de schade vaak op ondernemende wijze te beperken en maken mooie plannen om sterk uit de crisis te komen.’’

BEELDVORMING Deze positieve signalen staan haaks op de algemene beeldvorming over ondernemen in coronatijd, erkent Fieret, die zowel bekend is met financieringen via banken als met alternatieve financieringsvormen. ,,In de media komen veel schrijnende verhalen voorbij over gedupeerde ondernemers uit de horeca, detailhandel en evenementenbranche. Het is natuurlijk goed dat daar aandacht voor is, maar deze verhalen zijn niet representatief voor alle ondernemers.’’

Het merendeel van de bedrijven in de regio Barneveld is bouwgerelateerd en heeft volgens de bedrijfsadviseur relatief weinig last van de coronacrisis. ,,Veel van onze klanten draaiden in 2020 iets minder dan in het topjaar 2019, maar hebben nog voldoende vet op de botten. De stijgende inkoopprijzen van staal, kunststof en chemicaliën zijn voor hen op dit moment een groter punt van zorg dan corona.’’


KRITISCHE BLIK Dat Barneveldse bedrijven in coronatijd volop blijven ondernemen, zien Fieret en Wilbrink terug in het stabiele aantal financieringsaanvragen voor bijvoorbeeld bedrijfsovernames, medewerkers die gaan participeren in een bedrijf of de uitbreiding van een wagenpark. Fieret, als bedrijfsadviseur de schakel tussen ondernemer en de bank, is er elke dag mee bezig. ,,Mijn rol heeft alles te maken met de terugtrekkende beweging van de banken, die minder accountmanagers in dienst hebben en kleine kantoren hebben gesloten’’, legt hij uit. ,,Aanvraagtrajecten lopen steeds vaker grotendeels online en ondernemers vinden het fijn als wij meekijken en adviseren. En doordat wij vooraf toetsen of een aanvraag kansrijk is, is de kans dat de bank het voorstel omarmt groot.’’

Hoewel banken tegenwoordig strengere eisen stellen aan kredietverlening, is er volgens Wilbrink nog steeds veel mogelijk. ,,Bij Rabobank staan we altijd positief tegenover gezonde bedrijven en goede plannen. We kijken natuurlijk wel altijd kritisch naar het bedrijfsmodel en externe en interne factoren.’’

DE BOEL VOOR ELKAAR ,,Banken zijn vanwege strengere regelgeving kritischer dan vroeger’’, stelt Fieret, die samenwerkt met alle grote banken. ,,Maar er is nog steeds erg veel geld beschikbaar voor financieringen, mede doordat de overheid met borgstellingskredieten een deel van het risico draagt. Om voor krediet in aanmerking te komen moet je er als ondernemer wel voor zorgen dat je de boel voor elkaar hebt en dan heb ik het niet alleen over de administratie. Om de risico’s te beperken vraagt de bank veel informatie. Hoe opereert je bedrijf in de markt? Wie zijn je concurrenten? Wat is het niveau van de directie? Hoe zijn de interne processen georganiseerd en ga zo maar door.’’

INTERNE PROCESSEN Fieret haalt het voorbeeld aan van een klant die bij de bank wil aankloppen voor een investering van 3,5 miljoen euro. ,,Er liggen zeker mogelijkheden voor financiering, mits het bedrijf doorgroeit. De investering moet immers wel worden terugverdiend. Tijdens onze gesprekken kwamen we tot de conclusie dat de interne processen eerst moeten worden verbeterd. Twee bedrijfsadviseurs van ons zijn daar nu volop mee bezig en de eerste resultaten zijn al zichtbaar. Er is minder ruis op de werkvloer, de planning is nu voor iedereen duidelijk en de betrokkenheid van de werknemers is gegroeid. Binnen een half jaar verwachten we de bedrijfsfinanciering te kunnen aanvragen.’’

Na het indienen van de aanvraag duurt het meestal nog enkele maanden voordat het geld op de rekening van de ondernemer staat. Fieret: ,,Als alles geregeld is met de bank moet er nog een bankrekening worden geopend. Dat kost tegenwoordig standaard twee maanden, als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.’’

Fieret en Wilbrink verwachten dat er de komende maanden nog veel financieringsaanvragen volgen. Wilbrink: ,,De impact van corona op de langere termijn is natuurlijk onzeker, maar ik twijfel er niet aan dat Barneveldse bedrijven blijven investeren.’’ Fieret: ,,Ondernemend Barneveld staat nooit stil.’’

Aangeboden door JonkerFieret 

advertentie
advertentie
advertentie