Benedictijnse St. Willibrorsabdij Doetinchem
Benedictijnse St. Willibrorsabdij Doetinchem Johan Reeken

Benedictijnse vespers over hoop en troost

zondag 27 november 2022 17:00 t/m 18:00

In de St. Catharinakerk worden in het najaar van 2022 drie Benedictijnse Vespersdiensten gehouden. Steeds op de laatste zondag van de maanden september, oktober en november 2022.

Deze vespers staat vanwege de Advent ‘perspectief, troost en hoop’ centraal. Welke verwachtingen kunnen we nog koesteen in deze crisistijd en hoe is het mogelijk om in moeilijke omstandigheden nog getroost te worden en hoe kunnen we dan nog hoopvol leven? Deze vragen komen in de zang, gebeden en overweging aan de orde en we zoeken naar aanwijzingen vanuit de Bijbel.

In deze Vespersdiensten hebben afwisselend zang, gebed, lezing en stilte een plaats. De zang wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door het Kleinkoor Cantilene van de St. Catharinakerk, De zang vindt plaats onder leiding van kerkmusicus/dirigent Carla Schulte.

Al eeuwenlang heeft het middaggebed, de Vespers, een belangrijke plaats in de kerkelijke en kloostertraditie. In deze officie wordt God lof gebracht voor de zegeningen van de dag en wordt zijn zegen gebeden voor de nacht. De Vespers zijn vanuit de traditie verbonden met licht en het reukoffer. Op grond van Bijbelse aanwijzingen, onder meer uit de Psalmen,   worden de Vespers gezien als een van de belangrijkste gebedsdiensten van de dag.

In de Benedictijnse kloostertraditie wordt eveneens een bijzondere plaats ingeruimd voor de Vespers. In de Regel van Benedictus staan aanwijzingen hoe deze diensten als het Werk van God, Opus Dei, gevierd dienen te worden. Naast de stilte hebben aandachtig zingen van Psalmen en lezingen  uit de Bijbel en de Regel een belangrijke plaats.

Locatie