Brandbrief naar Rutte

Barneveld maakt zich zorgen over middenstand

Wouter van Dijk

BARNEVELD Door financiële gevolgen van de lockdown, dreigt sluiting of faillissement van 'niet-essentiële' winkels in de dorpscentra van Barneveld. ,,Het resultaat is een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand en forse maatschappelijke en emotionele effecten.''


Dat schrijft burgemeester Jan Luteijn in een open brief, die woensdag namens het Barneveldse college en de gemeenteraad is verstuurd naar premier Mark Rutte. Met de brief wil Barneveld een stevig signaal afgeven richting Den Haag. ,,De abrupte aankondiging van de winkelsluiting is hard aangekomen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen, ook op de langere termijn'', schrijft Luteijn. 

Daar komt volgens de burgemeester bij dat het begrip voor de coronamaatregelen zienderogen afneemt. ,,Ondernemers zien met lede ogen aan dat er lokaal steeds minder online wordt besteld, mensen winkelen in het buitenland, groothandels voor bijna iedereen open zijn en op warenmarkten niet-essentiële producten wél worden verkocht.’’ Ook de verhouding van veilig winkelen tussen de essentiële en niet-essentiële winkels raakt volgens hem zoek. ,,Bovendien ervaren de ondernemers pijn, omdat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat niet zo is. Er resteren hoge kosten.’’

Daarom pleit het Barneveldse college in de brief voor maatregelen op de kortst mogelijke termijn om veilig winkelen mogelijk te maken, indien nodig met een afsprakensysteem, en met afstandsregels en mondkapjes. Voor de langere termijn is er volgens Luteijn een duurzaam perspectief nodig om de schadelijke effecten te minimaliseren. ,,Dat vereist een nieuw concept waarbij inwoners en middenstanders op een zo veilig mogelijke manier verder kunnen.’’ Dat geldt volgens het college ook voor ondernemers in onder meer de horeca, de kappers en vergelijkbare dienstverleners en de culturele sector.

p 7

Met de brief richting Den Haag wil Barneveld aandacht vragen voor de ,,schrijnende en uitzichtloze situatie'' van winkeliers in de dorpscentra van Barneveld en Voorthuizen. De open brief is een initiatief dat tot stand is gekomen na overleg met ondernemers en raadsleden, eerder deze week. ,,Het gaat om een gezamenlijk initiatief van het college en alle zeven partijen in de Barneveldse gemeenteraad, want we vinden dat we nú samen een vuist moeten maken'', zegt Henk Wiesenekker (ChristenUnie), die samen met Theo Bos (VVD) het voortouw nam.

Maandag gaven verschillende Barneveldse ondernemers in deze krant al aan dat de financiële en emotionele schade door de momenteel geldende lockdown bij ‘niet-essentiële’ winkels groot is en ook alleen maar groter wordt. Vervolgens raakte dit signaal in een stroomversnelling, gaven politieke partijen aan snel te willen overleggen over wat er aan te doen valt en besloten ondernemers en Barneveldse Middenstands Vereniging (BMV) een 'lawaai-actie' voor te bereiden, die volgende week dinsdagochtend gehouden zal worden in het centrum.

Wiesenekker: ,,We willen nu dat er meer gebeurt, maar vooral dat in Den Haag goed duidelijk wordt hoe pijnlijk het inmiddels wordt voor de middenstand. De situatie dat de winkels dicht zijn duurt te lang, er zijn geen reserves meer, er is voor verschillende ondernemers te weinig uitzicht en de compensatieregelingen zijn te mager. Daar komt bij dat het inmiddels steeds lastiger uit te leggen valt dat er zo’n groot verschil is tussen de zogeheten essentiële en niet-essentiële winkels.’’

Dat de brief nu op de deurmat van de premier valt, heeft volgens Wiesenekker alles te maken met zowel de aanstaande installatie van een nieuw kabinet als de afloop van het huidige maatregelenpakket op vrijdag 14 januari. ,,Als het signaal eenmaal maar duidelijk is hoe schrijnend de situatie is, valt er wellicht ook beter na te denken over mogelijkheden voor winkels die er wél kunnen zijn. Kijk naar een maximum aantal klanten afhankelijk van je winkelgrootte, desinfectie, registratie van bezoekers of winkelen op afspraak.’’

Dat dit signaal nu juist vanuit Barneveld moet komen, terwijl uiteraard de maatregelen in heel Nederland gelden, vindt Wiesenekker wel een logisch verhaal. ,,De winkelcentra in Barneveld en Voorthuizen staan landelijk bekend als sterk, met relatief veel zelfstandige ondernemers, een vitale branche en tegelijkertijd behoorlijk doorsnee. Als het in zulke centra al erg lastig wordt, moet dat wel te denken geven. Meer in het algemeen komen we graag op voor onze eigen gemeente en de inwoners.’’ 

Dinsdag werd bekend dat Barneveldse ondernemers en de BMV een actie op touw zetten om volgende week dinsdagochtend in een lint door de winkelstraten te staan en zo veel mogelijk lawaai te maken. Niet als demonstratie, maar als ludieke actie om tegengeluid te geven. Inmiddels heeft ook de Ondernemers Vereniging Voorthuizen zich aangesloten bij dit initiatief. De initiatiefnemers melden dat inmiddels veel ondernemers zich hebben aangemeld om mee te doen.