Afbeelding
Renger Kas

[DOORLOPER 

[DOORLOPER 

Horizontaal: 1 flitsoptreden - kist - Digitale Audio Broadcasting (afk.), ringtone - kunststijl - geurstof, bergmassief - aap met vossenstaart - een zekere - onvruchtbaar door droogte, maximale hoeveelheid - niet horende - ondergeschikte, tweekanalig - houvast - rangtelwoord, forum - niet stevig - drukte, in afschrift aan (afk.) - graad - film - zendgemachtigde, kledingstuk - boerenbezit - lik - internetlocatie, staatssecretaris (afk.) - toog - brood - deksel, 10 beide - scharnier - mengkleur, 11 richting - vulkaan - ridderstand - Portugese kustplaats, 12 aftocht - tangens (afk.) - bedachte taal - grootmoeder, 13 kortschrift - tabulator (afk.) - vodje - niet mis, 14 deskundige - bemanning - keurmerk - in tegenstelling tot (afk.), 15 zuil - gespierd - spraakstoornis.


Verticaal: 1 gril - technische post bij autoraces - staat in de VS, kleur - gebak - eer - voorzetsel, berg - bazige vrouw - overal - loot, luchtig gebakje - gelijkspel - pech, deurklink - droogvloer - uitnodiging aan een predikant, beeldbericht per telefoon - kompasrichting - snoet - gedroogde halmen, familielid - vergelijk (afk.) - elektro-encefalogram (afk.) - onaangeroerd, fiets (Eng.) - houseparty - uitroep - wachthuisje, detectiveverhaal - kalf - bekwaamheid, 10 soort hert - Apple-product - gewest - staat in de VS, 11 bouwbedrijf, 12 opstapje - jongerenhotel - zwaardwalvis, 13 overledene - Turkse brandewijn - automodel - elfde toon, 14 Romeinse god - plaaggeest - tiental - vioolbouwer, 15 hoofddeksel - feeks - bewijsstuk.