Brabant in beroep tegen uitspraak natuurvergunning Amercentrale

Brabant in beroep tegen uitspraak natuurvergunning Amercentrale

DEN BOSCH (ANP) De provincie Noord-Brabant gaat in beroep tegen de vernietiging van de natuurvergunning van de Amercentrale door de rechtbank Oost-Brabant. 


Volgens het provinciebestuur voldoet de energiecentrale in Geertruidenberg, die draait op biomassa en steenkool, wel degelijk aan alle eisen op het gebied van stikstofuitstoot en is de vergunning terecht verstrekt. De provincie noemt de uitspraak van de rechter "strijdig met een eerdere uitspraak van de Raad van State".

In de uitspraak bepaalde de rechtbank eerder deze maand dat oude rechten om schadelijke stoffen uit te stoten niet zomaar in nieuwe vergunningen verwerkt mogen worden. Dat mag alleen als wordt aangetoond dat de natuur er niet op achteruitgaat en daarvan was de rechter allerminst overtuigd. "Hiermee wordt in zijn algemeenheid getornd aan vergunde rechten", stelt gedeputeerde Elies Lemkes-Straver in een reactie. De provincie wil met het hoger beroep "duidelijkheid krijgen over waar we nu van uit moeten gaan bij vergunningverlening".

De Amercentrale van energiebedrijf RWE wekt zowel elektriciteit als warmte op, waarmee onder meer huizen in Tilburg en Breda worden verwarmd. Volgens berekeningen die bij de natuurvergunning zijn gemaakt, veroorzaakt de centrale stikstofneerslag op nagenoeg alle beschermde Natura 2000-gebieden in Nederland. Die zogeheten depositie begint al direct naast de centrale, want daar ligt de Biesbosch. Te hoge concentraties stikstofoxiden zijn schadelijk voor de natuur, de luchtkwaliteit en de gezondheid.

Milieuorganisatie MOB, die de zaak had aangespannen, vindt het laakbaar dat de provincie verder procedeert. "Hier besteedt de provincie dus bakken belastinggeld aan. Kun je moreel nog verder zinken als provinciaal bestuur?", reageert voorzitter Johan Vollenbroek.

Brabant wijst erop dat de toegestane uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak aanzienlijk is verlaagd in de nieuwe vergunning.