Aangescherpte lockdown: daling van verkeersdrukte

Aangescherpte lockdown: daling van verkeersdrukte

DEN HAAG (ANP) Door de aangescherpte lockdown is het maandag weer rustiger geworden op de weg en in het openbaar vervoer. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW), Translink en door Dat.Mobility verstrekte gegevens van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). In november namen de coronabesmettingen snel toe en begon de verkeersdrukte al af te nemen. Die ontwikkeling zet dus door.


Afgelopen maandag zaten Nederlanders gemiddeld zo'n 27 minuten in de auto. Dat is bijna 6 procent minder dan een week eerder en de rustigste maandag sinds begin april, zo laten gegevens van het NVP zien. De daling was het grootst tijdens de ochtendspits. Onderzoekers hebben hiervoor de verplaatsingen van 10.000 mensen gemeten met een app. Mensen brachten bovendien 3 procent minder tijd door op de fiets, terwijl zij 6 procent meer te voet buiten waren.

Dat mensen minder de auto pakken, vertaalt zich ook in minder files, ziet het NDW. De afgelopen twee dagen halveerde de filezwaarte vergeleken met een week eerder. De filezwaarte wordt berekend door het aantal kilometers file te vermenigvuldigen met het aantal minuten. Eind november ging het land door de zogenoemde avondlockdown grotendeels op slot vanaf 17.00 uur. Afgelopen zondag gingen strengere maatregelen in vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant.